Хавула Роман Михайлович

Хавула Роман МихайловичХавула Роман Михайлович, кандидат психологічних наук, доцент.

Е-mail: romankhavula@gmail.com, romankhavula@dspu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-8240-0184 https://orcid.org/0000-0002-8240-0184

ResearcherID: M-1264-2018 https:// www. webofscience. Com / wos / author / record / 44753

З 2001 по 2006 рік здобував вищу освіту у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Практична психологія. Соціальна педагогіка» (денна форма навчання), отримав диплом з відзнакою.

З 2006 по 2007 рік навчався у магістратурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія» (денна форма навчання) та здобув кваліфікацію магістра психології, викладача психологічних дисциплін, отримав диплом з відзнакою.

Впродовж 2005-2009 років був слухачем Інституту післядипломної освіти та до університетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

З 2008 по 2012 рік – аспірант заочної форми навчання кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія».

15 жовтня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.10 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова захистив дисертацію на тему «Особливості психологічної готовності юнаків до батьківства» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Кандидат психологічних наук – від 22 грудня 2014 р. (диплом – ДК № 026138).

З вересня 2006 року обраний за конкурсом на посаду викладача кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, а з січня 2015 на посаду старшого викладача кафедри практичної психології. У серпні 2015 року обраний на посаду доцента кафедри практичної психології. З вересня 2022 переведений з посади доцента кафедри практичної психології на посаду доцента кафедри психології.

Сфера наукових інтересів: психологічні особливості розвитку культури професійної діяльності та готовності до батьківства в юнацькому віці; соціальна психологія; психопрофілактика залежної поведінки; психологічні проблеми спілкування; психолого-педагогічна експертиза.

Кількість публікацій: 60 публікацій, з них 52 наукових та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі 14 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і 3 у міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Оновлено: 19 Червень, 2023