Спринська Зоряна Валентинівна

Спринська Зоряна ВалентинівнаСпринська Зоряна Валентинівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Е-mail: zoriana_sprynska@dspu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-4844-4917

ResearcherID: D-7828-2018

У 1994 році вступила на філософський факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія», який закінчила у 1999 році та отримала диплом з відзнакою.

Упродовж 1999-2003 р.р. працювала практичним психологом Самбірської початкової школи та Самбірської гімназії.

У 2000 році вступила до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 19.00.01. – загальна психологія, історія психології.

З 2003 року – викладач кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології у Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського на тему «Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості».

Автор 60 публікацій. На сьогоднішній день працює у площині досліджень гендерних особливостей особистості.

Оновлено: 19 Червень, 2023