Гриник Ірина Ярославівна

Гриник Ірина Ярославівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Е-mail: sirinka@ukr.net, irуnahrynyk@dspu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3210-3499

ResearcherID: L-9185-2018

Освіта:

З 1996 по 2001 рр. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка і отримала кваліфікацію «психолог-дослідник і викладач».

У 2001 році зараховано до аспірантури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 41.053.03 Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології на тему: «Психологічний аналіз кризи ідентичності у студентському віці».

З 2005 року розпочала працювати на кафедрі практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Стажування:

Інститут педагогіки та психології Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща) (довідка від 17.03. 2017р.)

Львівський державний університет внутрішніх справ, кафедра практичної психології (довідка №193 від 15.12. 21р.)

Сфера наукових інтересів: «Компоненти іміджу професійної діяльності майбутніх практичних психологів», «Ціннісне самовизначення студентської молоді».

Авторка понад 40 публікацій (наукових та навчально-методичних праць).

Оновлено: 19 Червень, 2023