Волошин Світлана Миколаївна

Волошин Світлана Миколаївна

Волошин Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Е-mail: voloshka_sm@ukr.net, voloshyn@dspu.edu.ua

ResearcherID: ABF-6529-2021

У 2007 р. закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології, викладача психологічних дисциплін. У 2019 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Середня освіта. Мова і література (польська)» та здобула кваліфікацію вчителя польської мови та літератури та зарубіжної літератури.

Дисертацію захищено 4 березня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Д 29.051.06 Східноукраїнського національного педагогічного університету імені Володимира Даля за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Пройшла стажування в університеті Марії Кюрі Склодовської в Любліні (Республіка Польща, Європейський Союз) в рамках реалізації угоди про співпрацю на тему «Вивчення психологічних аспектів супроводу старшокласників, постраждалих від внутрішніх міграційних процесів  в умовах сучасних українських реалій» (6 березня – 20 березня 2017 р.).

Виконує обов’язки методиста заочної форми навчання факультету історії, психології та педагогіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Сфера наукових інтересів: формування професійної компетентності психолога, особливості використання математичних методів у психології.

Кількість публікацій (наукових та навчально-методичних праць) – 45.

Оновлено: 19 Червень, 2023