Стець Валентина Іванівна

Стець Валентина Іванівна, кандидат філософських наук, доцент.

Е-mail: valentine_stec@ukr.net, valentina_stec@dspu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-5530-5376

Web of Science ResearcherID: E- L-7739-2018

Народилася 8 березня 1969 року в с. Піщана Золотоніського району Черкаської області. З 1976 по 1986 рр. навчалася в Піщанській середній школі. Базову освіту отримала, навчаючись з 1986 по 1991 рік, у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова і отримала кваліфікацію «Викладач-дослідник з педагогіки і психології».

Була скерована на роботу до Дрогобицького педагогічного інституту  імені Івана Франка (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка). Тут в серпні 1991 року розпочала свою трудову діяльність. За цей час працювала на посадах асистента викладача, викладача.

В 2008 році захистила дисертацію на тему: «Елітарність як концепт філософії освіти» і в цьому ж році було присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук. В 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри практичної психології.

Брала участь в реалізації проектів:

  • «Розробка технології психолого-педагогічного супроводу осіб, постраждалих від міграційних процесів в умовах сучасних українських реалій» (2018 р.);
  • Польсько-Український проект «Польсько-українська науково-методична співпраця у напрямі сприяння розвитку системи профілактики та підготовки фахівців у галузі протидії ризикованій поведінці дітей та молоді в Україні» (2019 р.);
  • Італійсько-Украінський проект «Provide lifesaving and protection assistance to rapidly respond to the needs of IDP in Ukraine with a particular focus on women, children, and people with special needs» (Надання допомоги з порятунку життя та захисту для швидкого реагування на потреби ВПО в Україні з особливим акцентом на жінок, дітей та людей з особливими потребами)

Більше 10 років здійснює волонтерську діяльність у Дрогобицькому добровільному товаристві захисту дітей та молоді з інвалідністю «Надія».

Сфера наукових інтересів: формування професійної компетентності в процесі професійної підготовки спеціального психолога.

Кількість публікацій (наукових та навчально-методичних праць) – 98

Оновлено: 19 Червень, 2023