Навчально-методичне забезпечення освітніх програм

Перший (бакалаврський) рівень

 

Освітні компоненти, спільні для освітніх програм

Другий (магістерський) рівень

 

 

Третій освітньо-науковий рівень вищої освіти (доктор філософії)

Оновлено: 21 Лютий, 2024