Кафедра історії України та правознавства

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор Ільницький Василь Іванович.

Поштова адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 46, ауд. 303

Електронна адреса: ist.ukr@dspu.edu.ua

Рік заснування кафедри: 1993попередні назви кафедри: кафедра історії України та політології (1993 – 2002), кафедра історії України (2002 – 2007), кафедра нової та новітньої історії України (2007 – 2017)

Попередні завідувачі кафедри:

1993–1999 – кандидат історичних наук, доцент Батюк Володимир Степанович;

1999–2009 – кандидат історичних наук, доцент Футала Василь Петрович;

2009–2014 – доктор історичних наук, професор Сеньків Михайло Васильович;

2014–2016 – (в. о. завідувача кафедри) кандидат педагогічних наук, доцент Галів Микола Дмитрович;

2016–2017 – доктор історичних наук, професор Футала Василь Петрович.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 11 викладачів, з них – 5 професорів , 5 докторів наук; 6 доцентів, кандидати наук.

Ільницький Василь Іванович

Ільницький Василь Іванович

завідувач кафедри,доктор історичних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
vilnickiy@dspu.edu.ua
vilnickiy@gmail.com

Футала Василь Петрович

Футала Василь Петрович

доктор історичних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
vfutala@dspu.edu.ua
vfutala@ukr.net

Галів Микола Дмитрович

Галів Микола Дмитрович

доктор педагогічних наук, професор 

Контактні засоби зв’язку:
halivm@dspu.edu.ua
halivm@yahoo.com

Лазурко Лідія Миколаївна

Лазурко Лідія Миколаївна

доктор історичних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
lazurkol@gmail.com

Стецик Юрій Орестович

Стецик Юрій Орестович

доктор історичних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
stetsyk_u_o@ukr.net

Попп Руслана Петрівна

Попп Руслана Петрівна

кандидат історичних наук, доцент 

Контактні засоби зв’язку:
ryslana_popp@dspu.edu.ua
ryslana_popp@ukr.net

Медвідь Оксана Василівна

Медвідь Оксана Василівна

кандидат історичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
oksana-medvid@ukr.net

Батюк Тарас Володимирович

Батюк Тарас Володимирович

кандидат історичних наук, доцент 

Контактні засоби зв’язку:
tbatyuk@dspu.edu.ua
tbatyuk@gmail.com

Проць Олександра Євстахіївна

Проць Олександра Євстахіївна

кандидат юридичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
protsaleksandra@gmail.com

Копельців-Левицька Єлизавета Деонізіївна

Копельців-Левицька Єлизавета Деонізіївна

кандидат юридичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
liza1981@i.ua

Кантор Наталія Юріївна

Кантор Наталія Юріївна

кандидат юридичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
natali.kantor@gmail.com

Гриценко Галина Зеновіївна

Гриценко Галина Зеновіївна

кандидат історичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
grycenko84@gmail.com

Напрями наукових досліджень:

Український національно-визвольний рух у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954 рр.); Політика пам’яті в Україні щодо радянських репресій у західних областях  (1939 – 1953 рр.); Суспільно-політичні, економічні, культурно-освітні та релігійні процеси на західних землях України (ХVІІІ – ХХІ ст.); Релігійні процеси у середовищі василіанського чернецтва Галицької провінції 1780 – 1946 рр.; Джерела до історії повсякденного життя населення західних земель України (1921 – 1953); Українсько-польські взаємини у 1919–1939 рр.: здобутки і проблеми дослідження; Історична проблематика на сторінках криптоісторичних наукових періодичних видань Східної Галичини XIX ст.; Розвиток системи освіти у Галичині (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.); Українська, польська та єврейська інтелігенція ( кінець ХІХ –  середина  ХХ ст.); Український кооперативний рух в Галичині (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.): історіографія проблеми; Репресії радянського тоталітарного режиму на західних землях України (1939 – 1953): причини, наслідки, політика пам’яті; Дрогобиччина в 1953 – 1959 роках: радянські реалії; Публічна влада та місцеве самоврядування  (1991-2019 рр.); Порушення основоположних прав людини в Україні (1991-2022); Законодавчі основи організації та здійснення судової влади в Західній Україні в контексті формування єдиної системи судоустрою та судочинства незалежної Української держави; Українські молодіжні товариства Галичини і Підкарпатської Русі  у 1919 – 1939 рр.: інституційний розвиток і співпраця, напрямки діяльності, участь у державотворчих та національно-визвольних процесах.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

на історичному факультеті:

 1. Історія України;
 2. Історія рідного краю;
 3. Історичне краєзнавство;
 4. Історія України (до сер. XVI ст.);
 5. Історія України (сер. ХVI – кін. XVIII ст.);
 6. Історія України (ХІХ – поч. ХХ ст.);
 7. Історія України (20-ті роки ХХ – поч. ХХІ ст.);
 8. Методика навчання основ правознавства у школі;
 9. Джерела з історії України;
 10. Історія християнства в Україні;
 11. Історія українського війська;
 12. Українська археографія;
 13. Історія Організації українських націоналістів і Української повстанської армії;
 14. Історія та сьогодення української діаспори;
 15. Рух Опору у Карпатському краї (1940 – 1950 рр.);
 16. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 1920 – 1950-х рр.: історіографія проблеми;
 17. Система освіти в Галичині (XIX – перша половина XX ст.);
 18. Геополітична роль України та Польщі в Європі на сучасному етапі;
 19. Історіографія історії України та історії слов’янських народів;
 20. Концепція національної революції ОУН та боротьба за її реалізацію (30 – 40-і рр. ХХ ст.);
 21. Більшовицький режим і доля західноукраїнської інтелігенції (1939 − 1953 рр.);
 22. Історія підавстрійської Галичини;
 23. Василіанські монастирі Речі Посполитої: інституційний розвиток, формація чернецтва;
 24. Правознавство
 25. Сімейне право України
 26. Порівняльне правознавство
 27. Трудове і господарське право
 28. Цивільне і цивільно-процесуальне право України
 29. Конституційне право України
 30. Господарсько і господарсько-процесуальне право України
 31. Права людини
 32. Історія держави і права України
 33. Теорія держави і права

на інших факультетах:

 1. Історія української науки і техніки;
 2. Історія українського війська;
 3. Історія сучасного світу;
 4. Історія Організації українських націоналістів і Української повстанської армії;
 5. Історія української державності.
 6. Історія християнства в Україні
 7. Сімейне право України
 8. Правознавство
 9. Історія ОУН і УПА
 10. Трудове і господарське право
Оновлено: 2 Квітень, 2024