↑ Повернутись до Кафедра психології

Савчин Мирослав Васильович

Савчин Мирослав Васильович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології.

Е-mail: msavchun@gmail.com, msavchun@dspu.edu.ua

ORCID: 0000 – 0002 – 248 – 4661

Закінчив Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка (1967 – 1972), фізичний факультет за спеціальністю «Фізика і математика», аспірантуру Інституту психології АПН України (1982 – 1985). 1972 – 1974 рр. – вчитель математики і фізики Вишнянської восьмирічної школи Городоцького району Львівської області, 1974 – 1977 – вчитель фізики, математики та астрономії Уличнянської середньої школи Дрогобицького району Львівської області, 1977 – 1980 – інспектор відділу освіти Дрогобицького району Львівської області, 1980 – 1982 – викладач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка, 1982 – 1985 – стаціонарно навчався в аспірантурі Інституту психології АПН України. Із 1985 працює на посаді викладача, ст. викладача, доцента, професора кафедри психології. З 1987 року – завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (з 1998 р. – педагогічний університет). Тема докторської дисертації – «Психологія відповідальної поведінки особистості» (1997 р.).

Досліджує проблеми методології та теорії психології, сформулював духовну парадигму психології; створив концепцію відповідальності особистості; інтегральну концепцію здоров’я людини в єдності тілесної, психічної, психологічної, соціальної, моральної та духовної складових, досліджує проблеми психології особистості; методологічні, теоретичні, методичні та організаційні засади психологічної практики; фахової підготовки психологів та педагогів, психологічні проблеми навчання, виховання і розвитку школярів та студентів, а також проблеми психологічної підготовки педагогічних кадрів. Опублікував низку монографій: «Психологія відповідальності поведінки» (два видання), «Духовний потенціал людини», «Духовна парадигма психології», «Методологеми психології», «Здатності особистості», «Здоров’я людини: духовний, особистісний та тілесний виміри, а також співавтор колективних монографій, в т.ч. міжнародних.

Підготував низку методичних рекомендацій для психологічної служби, які були впроваджені в систему роботи закладів освіти регіону, апробував та створив ряд авторських психодіагностичних методик. Є членом редколегій  наукових журналів з психології, наукових видань: наукового журналу «Психологія і суспільство»; Наукових записок Національного університету «Острозька академія» (серія «Психологія і педагогіка»); науково-методичного журналу «Педагогіка і психологія професійної освіти»; збірника наукових праць ДДПУ (серія «Психологія»). Опублікував посібники: «Загальна психологія – 6 видань, «Педагогічна соціальна психологія» – 2 видання, «Вікова психологія» у спів­авторстві – 6 видань, «Педагогічна психологія» – 3 видання, матеріал яких вико­ристо­вується для оновлення змісту лекційних курсів та семінарських занять з психологічних дисциплін для студентів педагогічних спеціальностей та практичних психологів, магістрів та аспірантів, а також на курсах підвищення кваліфікації педагогів та регіональних семінарах для практичних педагогів та психологів.

Був ініціатором та співорганізатором (спільно з Інститутом психології НАПН України, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Львівським національним університетом імені Івана Франка) науково-практичних конференцій, проведених на базі кафедри психології («Психолого-педагогічні проблеми гуманізації педагогічної взаємодії» (1993); «Система цінностей як регулятор педагогічної взаємодії» (1994); «Ціннісні орієнтації в громадянському становленні особистості» (1998), міжнародних інтернет-конференцій (2020, 2021). Керує підготовкою аспірантами кандидатських дисертацій, член спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника та національному університеті «Острозька Академія». Під його керівництвом створена освітня технологія «Особистісно-професійний розвиток майбутнього педагога», освітня технологія «Позитивна освітня взаємодія вчителя та учнів, викладачів та студентів». В університеті реалізується його авторська система психологічної підготовки майбутніх педагогів до практичної діяльності, система індивідуальної роботи студентів із загальної, соціальної, вікової та педагогічної психології, які впроваджені в практику роботи ряду вищих педагогічних закладів України. Керував Львівським відділенням товариства психологів України, заступник голови української асоціації християнських психологів.

Державні та відомчі нагороди:  «Відмінник освіти України», значок «Петра Могили» (№124 від 19.10.2005), медаль «За сприяння в охороні державного кордону України», знак «Ушинський К.Д.», грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», почесні грамоти Міністерства освіти України, обласного та районного відділів освіти, відзнакою «Почесний професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка».

Під керівництвом професора захищено 13 кандидатських дисертацій. Загальна кількість публікацій – 550.

Оновлено: 19 Червень, 2023