↑ Повернутись до Кафедра психології

Зимянський А.Р.

Зимянський Андрій Романович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

Контактні засоби зв’язку: Е-mail: zimyan79@ukr.net, zimyan@dspu.edu.ua

ORCID: 0000-0001-6175-9895

Researcher ID: ISA-8702-2023

Освіта та трудова діяльність:

1986 – 1996 рр. СШ № 5 м. Дрогобич.

1996 – 2001 рр. ДДПУ ім. І. Франка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Психологія», кваліфікація – учитель історії, практичний психолог у закладах освіти.

З 2002 р. – викладач кафедри психології

У 2004 р. – вступив до аспірантури без відриву від виробництва ДДПУ ім. І. Франка за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Наукова діяльність та сфера наукових інтересів:

2005 – 2009 рр. працював над проблемами моральної свідомості та самосвідомості особистості. Індивідуальна тема кафедрального дослідження «Психологічна структура та психологічні механізми моральної самосвідомості підлітка».

2010 – 2014 рр. досліджував особистісно-професійний розвиток та саморозвиток майбутнього педагога. Індивідуальна тема кафедрального дослідження «Розвиток образу «я-педагог» студента у період навчання в педуніверситеті».

2015 – 2020 рр. наукові інтереси стосувались психолого-педагогічного супроводу особистісно-професійного розвитку майбутнього педагога. Індивідуальна тема кафедрального дослідження «Особливості моделі психолого-педагогічного супроводу особистісного розвитку майбутнього педагога».

З 2021 року тема наукового дослідження «Практична спрямованість викладання психологічних дисциплін для студентів педагогів»

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» на тему: «Психологічні умови розвитку моральної самосвідомості у підлітковому віці» (ДК №035970, рішення Атестаційної колегії від 29 вересня 2015 року). Національний університет «Острозька академія».

Результати наукових досліджень висвітлені у дисертаційній роботі, наукових статтях та колективних монографіях. Учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.

Основні наукові інтереси: психологія особистості, соціальна психологія, психологія управління, конфліктологія, ПТСР.

Психотерапевт за програмою «Діти і війна. Техніки зцілення» для дітей та дорослих.

Підвищення кваліфікації та міжнародний досвід:

У 2014 р. пройшов курси підвищення кваліфікації при НАП України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ЦІППО за категорією «Науково-педагогічні працівники ВНЗ ІІІ-ІV р. а., які викладають психолого-педагогічні дисципліни» (216 год.).

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Довідка №01-26/03/423 від 13.03.2019 р. Мета стажування: вивчення та узагальнення досвіду щодо психолого-педагогічного супроводу особистісно-професійного розвитку педагога 135 год. (4,5 кредитів ЄКТС), термін стажування: 01 лютого 2019 р. – 01 березня 2019 р.

Легницька вища професійна школа ім. Вітелона. Тема стажування: «Особливості і засади практичного керівництва вивчення психологічних дисциплін для студентів-педагогів». 150 год. (5 кредитів ЄКТС), термін стажування: 03 лютого 2020 р. – 09 березня 2020 р.

Навчання за програмою «Діти і війна. Техніки зцілення» в рамках проекту «Рука допомоги Україні» у співпраці з Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії (заг. к-сть год. 44) березень – травень 2022 р.

Навчання фахівців громад на тему психосоціальної підтримки в кризових умовах (11 годин). Український католицький університет. 26 – 27 липня 2022 р.

Навчання «Психологічне консультування техніками КПТ на основі моделі резильєнтності» (18 годин). УКУ за ініціатив Львівської обласної військової адміністрації та департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 1, 3, 4, 5 травня 2023 р.

Автор понад 70 публікацій.

Оновлено: 19 Червень, 2023