Заміщак Марія Ігорівна

Заміщак Марія ІгорівнаЗаміщак Марія Ігорівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Е-mail: dpszammeri@gmail.com, dpszammeri@dspu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4559-1257

Researcher ID: HGE-3494-2022.

Освіта. Навчалася в Дрогобицькій восьмирічній школі №15. Упродовж 1986 – 1990 рр. навчалася у Самбірському педагогічному училищі, яке закінчила з відзнакою і здобула кваліфікацію «Вчитель початкових класів». Протягом 1991 – 1995 рр. – студентка педагогічного факультету ДДПІ імені Івана Франка. Здобула кваліфікацію «Вчитель початкових класів». З 1996 до 1999 р. навчалася на факультеті корекційної педагогіки та психології Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету та здобула кваліфікацію «Логопед, вчитель початкових класів для дітей з тяжкими розладами мовлення». З 2008 до 2012 р. – аспірантка кафедри психології ДДПУ імені Івана Франка. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор М.В. Савчин. 2014р – захист дисертації у Національному університеті «Острозька академія». Тема дисертації «Психологічні умови становлення моральної самооцінки молодших школярів». Присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук із спеціальності: педагогічна та вікова психологія. У 2022р присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.

Трудова діяльність. З 1990р. працювала на посаді вихователя ДНЗ №6 «Теремок» (м. Трускавець), з 1991р. – на посаді вчителя-логопеда цього ж дитячого навчального закладу. З 2005 р. – завідувач психолого-медико-педагогічної консультації відділу освіти Трускавецької міської ради, з  2018р. – фахівець(консультант) в “КУ Інклюзивно-ресурсному центрі м. Трускавець”. Із 2007 р. – викладач кафедри психології ДДПУ імені Івана Франка. З 2015р – доцент кафедри психології.

Наука. Досліджувала особливості моральної самооцінки молодшого школяра (2008 – 2014 рр.), створила тренінг професійної самоідентифікації майбутнього педагога (2010 – 2014 рр). Програма та методи психолого-педагогічного супроводу особистісного розвитку майбутнього педагога при вивченні курсу загальна психологія (2015-2019). На даний момент тема наукового дослідження: «Актуалізація та реалізація соціально-психологічних механізмів у процесі психологічної підготовки майбутніх педагогів».

Дослідження представлені авторкою на таких науково-практичних конференціях та семінарах: а) міжнародних і всеукраїнських: «Духовність у становленні та розвитку особистості» (Київ–Суми, 1-2 жовтня 2009); «Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність» (Львів-Кам’янець-Подільський, 2010); «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (Кам’янець-Подільський, 2010); «Духовність у становленні та розвитку особистості» (Київ, 2010); «Духовно-моральне виховання і професіоналізація особистості в сучасних умовах» (Вінниця, 2010); «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді» (Рівне-Луцьк, 2011); «Духовність у становленні та розвитку особистості» (Київ-Тернопіль, 2011); «Духовність у становленні та розвитку особистості» (Київ – Вінниця, 10-11 травня 2012); «Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства» (Київ, 13 грудня 2012р.); «Science – od teorii do praktуki 29.03.2013 – 31.03.2013 roku. Sopot; всеукраїнських: «Психолого-педагогічні аспекти соціалізації особистості в умовах сучасного суспільства» (Вінниця, 2009); «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем» (Хмельницький, 2011); «Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції» (Хмельницький, 2012); «Методологічні проблеми психології особистості» (Івано-Франківськ, 2011); б) звітних наукових конференціях викладачів кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Дрогобич, 2007 – 2022).

Громадська діяльність: голова Трускавецької міської організації профспілки працівників освіти і науки України (2007 – 2022 рр.).

Відзнаки та нагороди: Грамота Президента України, подяка Президента України, Почесні грамоти Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України, подяка Міністерства освіти і науки України, подяка, грамота Голови Львівської обласної ради, грамота Головного управління освіти і науки ЛОДА, подяки міського голови Трускавецької міської ради.

Сфера наукових інтересів: дослідження моральної самооцінки, соціальної перцепції, професійної самоідентифікації майбутніх педагогів, соціально-психологічних механізмів у процесі психологічної підготовки майбутніх педагогів, діагностика психофізичних порушень та їх корекція, рання діагностика, психологія сім’ї, проблеми батьків і дітей, допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій.

Кількість публікацій: 89 (наукових – 71 , навчально-методичних праць – 18).

Оновлено: 19 Червень, 2023