Заболоцька Світлана Ігорівна

Заболоцька Світлана Ігорівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Е-mail: svitlana.zаbolotska@ukr.net, zabolotska82@dspu.edu.ua

ORCID: 0000-0003-0686-7185

ResearcherID: HGE-3280-2022

Освіта та кваліфікація:

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Історія та українознавство»(2003), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, аспірантура (2006 -2012). У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» на тему: «Психологічні умови формування моральних форм поведінки в умовах навчально- ігрової діяльності».

Підвищення кваліфікації та міжнародний досвід:

Університет Марії Кюрі-Склодовські, Польща, Люблін, факультет Педагогіки та психології. Мета стажування: вивчення та узагальнення досвіду викладання базових психологічних дисциплін. Термін стажування: 03 квітня 2017 р. – 15 квітня 2017 р.

Наукова діяльнсть:

З 2006 по 2013 рр. наукові інтереси були пов’язані з проблемою моральності. Цей напрямок досліджень представлений публікаціями та кандидатською дисертацією.

Протягом 2006-2015 рр. працювала над проблемами моральності особистості. У 2006-2009 рр. у контексті наукових досліджень кафедри психології працювала над темою «Психологічні умови засвоєння моральних норм дітьми дошкільного віку». Цей напрямок досліджень представлений статтями та розділом колективної кафедральної монографії «Моральна свідомість  та самосвідомість особистості» (2009 р.)

2010-2014 рр. наукові інтереси стосувались проблеми особистісно-професійного розвитку та саморозвитку майбутнього педагога. Теоретично обґрунтовано модель-програму особистісно-професійного саморозвитку майбутнього педагога. Результати дослідження зафіксовано у статтях (а також у фахових виданнях), розділі кафедральної монографії, участю у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

2015-2020 рр. наукові інтереси стосувались проблеми «Впровадження технології супроводу особистісно-професійного розвитку майбутнього педагога в практику викладання психологічних дисциплін». Цей напрямок досліджень представлений статтями у фахових та міжнародних виданнях та розділом кафедральної монографії. Апробація проміжних та кінцевих результатів дослідження здійснювалась на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Опубліковано статтю Yarosh, N., Mateiko, N., Savchyn, M., Zamishchak, M., Zabolotska, S., Kulyk, V. Theories of a Stress-Coping Behavior: Searching for Neurocognitive Mechanisms. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2021. Vol. 12, Iss. 4, Р. 57–79. Режим доступу: https://doi.org/10.18662/brain/12.4/238 (Web of Science) (ESCI).

З 2021 р. займається проблемами «Теоретико-психологічної підготовки майбутнього вчителя».

Сфера наукових інтересів: особистісно-професійний розвиток, віковий розвиток, психологія здоров’я, психологія життєвого шляху особистості.

Автор більше 100 наукових та навчально-методичних праць.

Оновлено: 19 Червень, 2023