Ожубко Галина Володимирівна

 Ожубко Галина Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Е-mail: galina.ozhubko@gmail.com, galina.ozhubko@dspu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7875-9696

Освіта. Навчалася у Добрівлянській середній школі Дрогобицького району. Упродовж 1988 – 1992 рр. навчалася у Самібрському технікумі інформатики та обчислювальної техніки. З 1998 по 2003 рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, спеціальність «Менеджмент організацій», здобута кваліфікація «Менеджер-економіст, вчитель економічних дисциплін». З 2007 до 2009 рр. – здобувач кафедри психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор А.Б. Коваленко. У 2009 році захистила дисертацію у Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна на тему: «Психологічні особливості формування соціального інтелекту у майбутніх менеджерів»

Трудова діяльність. У1998 році почала трудову діяльність на факультеті менеджменту та маркетингу на посаді лаборанта. З 2003 по 2011 рр. – викладач кафедри менеджменту та підприємництва; 2011 – старший викладач кафедри менеджменту, маркетингу та підприємництва; з 2012 р. до 2017 р. – доцент кафедри менеджменту та адміністрування. З 2018 року – доцент кафедри психології.

Сфера наукових інтересів: психологічні особливості формування соціального інтелекту.

Кількість публікацій: 32.

Оновлено: 19 Червень, 2023