«

»

Бер 22

БІЛОЗЕРСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Білозерська Світлана Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Е-mail: lana_sun@dspu.edu.ua

ORCID: 0000-0001-9636-1756

У 2004 р. закінчила аспірантуру, захистила дисертацію, внаслідок чого присуджено наукову ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності педагогічна та вікова психологія. У 2008 р. присвоєно вчене звання доцента.

Теоретичні засади та результати емпіричних досліджень висвітлені у дисертаційному дослідженні «Психологічні умови розвитку моральної свідомості молодшого школяра», у наукових публікаціях (понад 100 наукових статей) та в монографіях (вітчизняних і зарубіжних), як колективних («Моральна свідомість та самосвідомість особистості», «Психологічні особливості ефективності виховних технологій», «Особистісно-професійний розвиток майбутнього педагога», «Теорія і практика психологічного супроводу особистісно-професійного зростання майбутніх педагогів при викладанні психологічних дисциплін», «Innovations for Achieving the Sustainable Development Goals: Science, Education and Economics», «Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the effectiveness of educational activities»), так і в одноосібній («Психологія морального виховання»).

З 2002-2004рр. була учасником Львівського проекту з групової психотерапії. Є членом української асоціації сімейних психологів.

Наукові інтереси спрямовані на вивчення проблеми становлення моральної свідомості та самосвідомості особистості; психології духовності; визначення стратегій та моделі професіоналізації майбутнього педагога, формування та розвитку професійної самосвідомості й професійного іміджу майбутнього педагога.

Інтереси психологічних досліджень перетинаються з науковими розробками в інших галузях, зокрема із психологією конфлікту, психологією спорту та юридичною психологією, що знайшли своє відображення у наукових статтях.

Паралельно з даними дослідженнями здійснюється науково-методичне забезпечення базових психологічних курсів для студентів, що охоплює лекційні матеріали, укладання навчальних робочих програм для бакалаврів та магістрів, завдання для практичних, лабораторних занять, індивідуальної та самостійної роботи студентів.