Факультет історії, педагогіки та психології

Факультет історії, педагогіки та психології було створено злиттям факультету психології, педагогіки та соціальної роботи (до 2019 р. – соціально-гуманітарний факультет) та історичного факультету (до 1992 р. – історико-філологічний факультет) наказом ректора №154 від 19.05.22 р.

Попередні декани історичного факультету: кандидат історичних наук, доцент Савчин М.С., доктор історичних наук, професор Тимошенко Л.В., доктор педагогічних наук, професор Галів М.Д.

Попередні декани факультету психології, педагогіки та соціальної роботи (соціально-гуманітарного факультету): доктор філософських наук, професор Скотна Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент Гриник І.М.

Адреса – 82100, м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 46

Контактний телефон(03244) 3-12-76

e-mail: ipp_ddpu@ukr.netfipp@dspu.edu.ua

https://www.facebook.com/faculty.ipp.ddpu

Гук О

Декан факультету – Гук Орест Васильович
кандидат педагогічних наук, доцент

Зимянський Андрій РомановичЗаступник декана факультету Зимянський Андрій Романович
кандидат психологічних наук, доцент

Федорович Анна ВасилівнаЗаступник декана факультету – Федорович Анна Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент

 

ФАКУЛЬТЕТ ГОТУЄ ФАХІВЦІВ З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання

 • 012 Дошкільна освіта. ОП Дошкільна освіта.
 • 012 Дошкільна освіта (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»).
 • 014 Середня освіта (Історія). ОП Середня освіта (Історія) та правознавство.
 • 014 Середня освіта (Історія). ОП Середня освіта (Історія) та англійська мова.
 • 053 Психологія. ОП Спеціальна психологія. ОП Практична психологія.
 • 231 Соціальна робота. ОП Соціальна педагогіка.

 

Заочна форма навчання

 • 012 Дошкільна освіта. ОП Дошкільна освіта.
 • 012 Дошкільна освіта (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»).
 • 014 Середня освіта (Історія). ОП Середня освіта (Історія) та правознавство.
 •  053 Психологія. ОП Спеціальна психологія. ОП Практична психологія.
 • 231 Соціальна робота. ОП Соціальна педагогіка.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форма навчання

 • 011 Освітні, педагогічні науки. ОП Педагогіка вищої школи
 • 011 Освітні, педагогічні науки. ОП Інклюзивна освіта.
 • 012 Дошкільна освіта. ОП Дошкільна освіта.
 • 014 Середня освіта (Історія). ОП Середня освіта (Історія) та правознавство.
 • 053 Психологія. ОП Практична психологія.
 • 231 Соціальна робота. ОП Соціальна педагогіка.

 

Заочна форма навчання

 • 012 Дошкільна освіта. ОП Дошкільна освіта.
 • 053 Психологія. ОП Спеціальна психологія. ОП Практична психологія.

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Очна (денна, вечірня), заочна форми навчання

 • 011 Освітні, педагогічні науки. ОП Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 012 Дошкільна освіта. ОП Дошкільна освіта.
 • 032 Історія та археологія. ОП Історія та археологія.
 • 033 Філософія. ОП Філософія.
 • 053 Психологія. ОП Психологія.

 

КАФЕДРИ У СТРУКТУРІ ФАКУЛЬТЕТУ:

 • Кафедра історії України та правознавства
 • Кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін
 • Кафедра філософії, соціології та політології ім. проф. В.Г. Скотного
 • Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти
 • Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти
 • Кафедра психології

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДТРИМУЄ ЗВ’ЯЗКИ З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ТА ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ:

 • Національною академією педагогічних наук України
 • Інститутом психології імені Г.С. Костюка
 • Національним педагогічним університетом імені М. Драгоманова
 • Київським національним університетом імені Т. Шевченка
 • Львівським національним університетом імені І. Франка
 • Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника
 • Тернопільським національним педагогічним університетом імені В.Гнатюка
 • Вінницьким державним педагогічним університетом імені М. Коцюбинського
 • Інститутом українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів)

 

ВИКЛАДАЧАМИ ФАКУЛЬТЕТУ НАЛАГОДЖЕНА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ З:

 • Посольством України в Республіці Хорватія, Загреб (Республіка Хорватія)
 • Університетом прикладних наук VIVES (Бельгія)
 • Українським вільним університетом (м. Мюнхен, Німеччина)
 • Німецьким товариством Я.А. Коменського (м. Берлін, Німеччина)
 • Ерфуртським університетом прикладних наук (м. Ерфурт, Німеччина)
 • Варшавським і Жешувським університетами (Польща)
 • Вроцлавським університетом (Республіка Польща)
 • Університетом Марії Кюрі-Склодовської (м.Люблін, Польща)
 • Академією спеціальної педагогіки імені М. Ґжеґожевської (м. Варшава, Польща)
 • Вищою школою економіки та інновації (м. Люблін, Польща)
 • Вищою Школою Заводовою (м.Сянок, Польща)
 • Історичним Товариством, Інститут Історії Жешувського університету
 • Державним архівом у м. Люблін (Польща)
 • Громадським коледжем (м. Мускатін, США)

 

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ:

 • Східноєвропейський історичний вісник
 • Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка»
 • Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія»
 • Проблеми гуманiтарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Психологія»
 • Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія».

 

Кількість здобувачів освіти станом на 1.11.2022 року:

 • Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – 658 здобувачів.
 • Другий (магістерський) рівень вищої освіти: – 394 здобувача.
 • Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти: – 72 здобувача.
Оновлено: 26 Вересень, 2023